Primăria Băla județul Mureș

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - UAT Comuna BĂLA, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de lucrări (execuție lucrări în baza unui proiect tehnic) având ca obiectiv ”Modernizare sistem iluminat public în Comuna Băla,