Primăria Băla județul Mureș

informare

privind alimentarea cu energie electrică a locuințelor construite sau care se vor construi în zone în care S. FDEE Electrica Distribuție Transilvania SUD-SDEE Mureș nu deține rețele electrice de distribuție publică de joasă tensiune