Primăria Băla județul Mureș

Structura

Conducere
Primar
Viceprimar
Secretariat
secretar general al U.A.T. Comuna Băla
Contabilitate
Contabil
Consilier
Plati
Inspector
Asistenţă socială
asistent social
Agricol
inspector de specialitate
Agent agricol
Administrativ
Muncitor
Sofer
Urbanism si amenajarea teritoriului
Consilier