Primăria Băla județul Mureș

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

06/05/2019 proces verbal 29 martie 2019

09/04/2019 proces verbal 28 februarie 2019

31/01/2019 Proces verbal 31.01.2019