Primăria Băla județul Mureș

Localitatea Ercea - sat