Primăria Băla județul Mureș

Situatia proiectelor de investitii 2017-2020 a comunei Bala